Trang Chủ

Trang Chủ

Chào mừng tới trang web của chúng tôi! Chúng tôi hiện đang được xây dựng. Chúng tôi có trang web của chúng tôi có sẵn trong tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Vui lòng click vào một lá cờ để xem trang của chúng tôi bằng ngôn ngữ khác. Xin lỗi đã làm phiền!

 

Nhân viên của chúng tôi chỉ có những người nói tiếng Việt là Katherine Nguyễn . Cô ấy có thể đạt được tại knguyen@ourverity.org hoặc 707-545-7270 mở rộng 19